Ayurveda Center
i Varberg

Ayurveda

Ayurveda är sanskrit och betyder ”kunskap om livet” och bygger på en filosofi som är mer än 5000 år gammal och kommer från Sydostasien, främst Indien, Filipinerna, Nepal och Sri Lanka.

Ayurveda förespråkar goda rutiner, måttfullt ätande, rätt sammansatt kost, att följa dygnet och årstiderna, skapa ett meningsfullt innehåll i livet och lära sig att lyssna på sin kropp och själ. Den har ett synsätt som menar att vi är lika mycket sinne, själ och kropp, och att alla delarna behöver rätt näring.

Ayurveda lär oss alltså att kroppen påverkar själen och vice versa, att tankeprocesser har fysiska effekter, och att obalanser och störningar i kroppen förorsakar psykiska problem.

Ayurveda jobbar med både friskvård (rätt kost, motion, rutiner och andra hälsobefrämjande åtgärder) och sjukvård (örtpreparat, läkarvård och sjukhus). Man försöker inom Ayurveda att hitta själva orsaken till den obalans eller sjukdom som individen har. Om man bara lindrar symptomen är det bara en tidsfråga innan problemet dyker upp igen, kanske på ett annat ställe i kroppen än förut och i större utbredning.

Enligt Ayurveda baseras allt som existerar på olika sammansättningar av de naturliga elementen; Rymd (vacuum, hålrum), Luft (vind), jord, eld och vatten. Där dessa element finns kan även liv finnas.

De olika elementen och dess egenskaper används för att beskriva tre dynamiska krafter som kallas Doshor.

De tre Doshorna kallas för Vata, Pitta och Kapha. De påverkas olika mycket av de olika elementen och deras inflytande påverkar alla kroppens mekanismer.
Alla människor har alla tre doshorna i sig, men de dominerar olika mycket hos varje individ och oftast har man en eller två som framträder markant. Vilken eller vilka doshor som dominerar styr kroppstyp, temperament, sätt att hantera olika situationer osv. Läs mer om de olika Doshorna Här.

Genom att lära känna sin/sina dominerande doshor kan man få en större förståelse för sig själv och hur man bör leva för att skapa optimal hälsa.

Ingen dosha är bättre än någon annan, bara annorlunda.

Vi ÄR inte våra kroppar eller obalanser, vi HAR dem.

 

Ayurvedaskolan i Varberg

Ayurvedaskolan i Varberg är ett företag i våra lokaler som erbjuder utbildning, rådgivning och behandlingar inom Ayurveda, resor, föreläsningar med mera. Där jobbar Lena, som har jobbat med Ayurveda sedan 2001 och brinner för att dela med sig av sin kunskap till andra.

För att läsa mer om Ayurvedaskolans utbildningar, resor, behandlingar och övrigt utbud, klicka Här.